خیانت مسئولین جمهوری اسلامی به ملت مظلوم لر

0
273

هشدارایذه تشنه، دهدز تشنه تر
در محاصره ۲۰۰ کیلومتر دریاچه سدهای ویرانگر
در جریان این بحران و بی توجهی نامسئولان وزارت نیرو، زمزمه انتقال آب کارون به نواحی کویری شنیده می شود!

Comments

comments