خیانت جمهوری پانفارسی به ملت لر.

0
433

جوانۀ کویر شدنِ جنگل‌های سه استان
کویرنشینان به ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﺮﺯمینِ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ ﻭ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ تا ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ آﺏ سرچشمه‌های کارون ﺭﺍ برای مقاصد اقتصادی و صنعتی ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ بعد ﯾﺰﺩ ﻭ ﻗﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ دﻫﻨﺪ.

Comments

comments