توهین به لر بختیاری محکوم است!

0
419
در ادامه شکست ها و بن بست های اسلام سیاسی در منطقه و جهان، اسلامگرایان ترکیه، ایران و .. برای تامین اهداف اشغالگرانه، غارتگرانه و سودجویانه تباری – دینی، هر روز دسیسه تازه ای علیه مردمان منطقه می چینند. بخش قابل توجهی از شهروندان عراق در همزیستی با حکومت اسلامی – عربی حاکم، به بن بست رسیده اند. دولت ترکیه و اسلامگرایان ایران تصمیم گرفته اند تا در مسئله داخلی عراق دخالت کنند و مانع ایجاد یک حکومت با اکثریت کردتبار در عراق شوند.

این سیاست حاکمان ترکیه و اسلامگرایان ایران در خدمت حکومت های تباری-دینی و در ضدیت با ایجاد یک پایگاه سکولار دمکراتیک در منطقه می باشد.

واقعیت این است که جامعه ایرانی با اسلامگرایان جنایت پیشه حاکم بر ایران و سیاست های آنها هیچگونه پیوند تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عاطفی و اخلاقی ندارد. حکومت اسلامی نتنها در هیچ زمینه ای جامعه ایرانی را نمایندگی نمی کند، بلکه از ایران و ایرانیان بعنوان ابزاری جهت استیلای اسلام و اسلامگرایان استفاده کرده است.

ما سوء استفاده حکومت اسلامی از ایران و ایرانیان را با صدای بلند بگوش جهانیان می رسانیم. به جهانیان می گوئیم که اسلامگرایانی که در ایران و سوریه و .. مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند، دشمنان و گروگانگیران ایران و ایرانیان هستند.

یکی از اقدامات بیشرمانه حکومت اسلامی، استفاده از نماد شریف ترین مردمان ایران برای نیک جلوه دادن سیاست های جنایتکارانه خود و همپیمانان شان است. دست اندرکاران حکومت اسلامی در جریان سفر قاتل کردها (طیب اردوغان) به ایران، بار دیگر به مردم شریف لر بختیاری توهین کرده و با پوشاندن لباس (چوغا) این مردمان شریف بر تن یک کودک، از قاتل کردها استقبال کردند؟!

من بعنوان یک انسان ازادیخواه و ایرانی – بختیاری لائیک دمکرات، سوء استفاده حکومت اسلامی از پوشش بختیاری را در استقبال از یک جنایتکار محکوم می کنم.

من یقین دارم که مردمان لر بختیاری با جنایتکاران حاکم بر ایران و ترکیه علیه کرد و کردستان همسو نبوده و نیستند. آنها خود را همپیمان مردمان کرد برای رهائی از زیر یوغ ستم حکومت های تباری – دینی و ایجاد یک نظام لائیک دمکراتیک و دادمحور می دانند.

ننگ بر اسلامگرایان فاشیست و محکوم باد اتحاد شوم آنها علیه جامعه ایرانی و بویژه مردمان باشور کردستان.

Comments

comments